W październiku 2000 roku (20 X 2000) Parlament Europejski przyjął dyrektywę o zasadach wspólnotowego działania w obszarze polityki wodnej. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami państwa członkowskie zobowiązane są do regularnego monitorowania stanu wód podziemnych. A na czym konkretnie ten monitoring ma polegać?

Monitoring to nic innego jak systematyczne sprawdzanie wybranych parametrów ilościowych i jakościowych wód podziemnych. Zebrane dane mają dostarczać informacji na temat stanu ilościowego i jakościowego tych wód, co może pomóc w określeniu ogólnej tendencji wzrostu lub spadku poziomu wód gruntowych, a także pogorszenia lub poprawy ich jakości. Celem monitoringu jest zatem wykrywanie ogólnych tendencji, a konsekwencją możliwość wprowadzania działań korygujących. Zebrane dane wykorzystywane są do prowadzenia ukierunkowanej polityki w skali europejskiej i skali lokalnej, na poziomie każdego z krajów członkowskich. W naszym kraju monitorowanie wód gruntowych jest elementem szerszej polityki prowadzonej w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring wód gruntowych dzieli się na dwie grupy. Pierwszym rodzajem badań jest monitoring ilościowy. Drugim rodzajem badań jest monitoring jakościowy (badanie składu chemicznego wód gruntowych). W ramach tego drugiego rodzaju badań wyróżnia się monitoring badawczy, operacyjny i diagnostyczny.

Podstawowym celem monitoringu badawczego jest określenie przyczyn i wielkości zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych. Celem monitoringu diagnostycznego jest badanie aktualnego stanu jakości wód, co umożliwia prowadzenie długoterminowej analizy wpływu działalności człowieka na jakość występującej na danym obszarze wody. Celem badań operacyjnych jest bieżąca analiza stanu przepływu wód, co pozwala oceniać skuteczność podejmowanych działań chroniących środowisko, a także określać istniejące ryzyka i zagrożenia oraz ich wpływ na jakość wód w przyszłości. Badania diagnostyczne pozwalają również na określenie tych wód, które znajdują się w obszarze bezpośredniego ryzyka niespełnienia stawianych przed nimi norm jakościowych.

W praktyce badania ilościowe i jakościowe polegają na pobieraniu próbek wód ze specjalnie tworzonych w tym celu punktów poboru tzw. hydrogeologicznych otworów obserwacyjnych tj. studnie, studnie kopane czy piezometry. Następnie próbki poddawane są licznym analizom pozwalającym określić aktualny stan wody. Na ich podstawie przygotowuje się prognozy na przyszłość. Co ważne, badania prowadzone są systematycznie, a próbki wód pobierane są z tych samych otworów obserwacyjnych w długiej perspektywie czasu. Dzięki temu badania są miarodajne, mają wartość diagnostyczną oraz prognostyczną.

Stałe monitorowanie wód podziemnych jest niezwykle ważne, ze względu na sposób ich wykorzystania. Wody podziemne to główne źródło wody pitnej, a zatem pomiar zanieczyszczeń tych wód oraz ich zasobów jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia i życia milionów ludzi zamieszkujących nie tylko nasz kraj, ale i inne kraje europejskie.

 

Formularz kontaktowy

logo_astaldi
logo_atal
logo_gulermak
logo_Hochtief
logo_hydrobudowa
logo_mpwik
Previous Next Play Pause
Powierzchnie, które mają zdolność do odpychania cząsteczek wody nazywamy powierzchniami hydrofobowymi. Nauka poznaje coraz więcej materiałów o tej...

Czytaj więcej...

Bez wody nie ma życia. Większość z nas zna tę prostą prawdę, jednak nie do końca rozumie jej znaczenie. Każdy wie czym jest woda i jakie jest jej zastosowanie, nie...

Czytaj więcej...

Nie od dziś wiadomo, że rośliny to zielone płuca Ziemi, które pochłaniają dwutlenek węgla i przetwarzają go na tlen. Od pewnego czasu rośliny wykorzystywane są...

Czytaj więcej...

Społeczność

soc1

Informacje