Nie od dziś wiadomo, że rośliny to zielone płuca Ziemi, które pochłaniają dwutlenek węgla i przetwarzają go na tlen. Od pewnego czasu rośliny wykorzystywane są również do systemowego oczyszczania ścieków. Jest to tzw. oczyszczanie hydrofitowe, które pozwala wychwycić z wody duże ilości związków azotu i fosforu. Co ważne, oczyszczanie hydrofitowe jest metodą naturalną, bezpieczną dla środowiska i dobrze wpisującą się w naturę lokalnego krajobrazu. Oczyszczalnie tego typu składają się z określonych gatunków roślin porastających obszar przylegający do zbiorników wodnych czy rzek. Takie oczyszczalnie wyglądają jak naturalne mokradła, bagna lub zarośla, stając się siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt, wzbogacając lokalną florę i faunę.

Jak działają oczyszczalnie hydrofitowe?

Ścieki komunalne charakteryzują się dużą zawartością związków azotu i fosforu. Te związku to ważny element pożywienia wielu mikroorganizmów. Gdy jest ich zbyt wiele, mikroorganizmy rozwijają się w niekontrolowany sposób. Woda zaczyna kwitnąć (gwałtowny wzrost glonów), staje się mętna, zmniejsza się światła docierającego do roślin wodnych, przez co rośliny zaczynają ginąć i gnić, zmniejsza się przez to natlenienie wody, ryby i inne większe organizmy żywe nie mogą się w prawidłowy sposób rozwijać i masowo giną.

Zjawisko eutrofizacji, czyli rozkwitu glonów jest bardzo niekorzystne dla bioróżnorodności gatunkowej, zwłaszcza w wodach śródlądowych i dlatego naukowcy starają się z nim walczyć. Jedną z metod walki są naturalne oczyszczalnie hydrofitowe, które wchłaniają duże ilości związków fosforu i azotu, przez co wody stają się mniej podatne na zakwitanie. Najbardziej popularnymi gatunkami roślin, jakie wykorzystuje się do budowy oczyszczalni hydrofitowych są: trzcina pospolita, która charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, zwłaszcza na mrozy, pałka wodna, mozga trzcinowata, kosaciec czy wierzba.

Jeśli chcemy oczyścić wodę lub poddać oczyszczaniu ścieki spływające z domów i pól do rzeki, wystarczy przepuścić je przez strefę mokradeł porośniętych przez hydrofity – wcześniej wymienione gatunki roślin. Te pochłoną wiele szkodliwych substancji zawartych w ściekach komunalnych lub przemysłowych, a do rzeki spływa woda wolna od dużych ilości azotanów, fosforanów i innych szkodliwych substancji chemicznych.

Formularz kontaktowy

logo_astaldi
logo_atal
logo_gulermak
logo_Hochtief
logo_hydrobudowa
logo_mpwik
Previous Next Play Pause
Powierzchnie, które mają zdolność do odpychania cząsteczek wody nazywamy powierzchniami hydrofobowymi. Nauka poznaje coraz więcej materiałów o tej...

Czytaj więcej...

Bez wody nie ma życia. Większość z nas zna tę prostą prawdę, jednak nie do końca rozumie jej znaczenie. Każdy wie czym jest woda i jakie jest jej zastosowanie, nie...

Czytaj więcej...

Nie od dziś wiadomo, że rośliny to zielone płuca Ziemi, które pochłaniają dwutlenek węgla i przetwarzają go na tlen. Od pewnego czasu rośliny wykorzystywane są...

Czytaj więcej...

Społeczność

soc1

Informacje