Bez wody nie ma życia. Większość z nas zna tę prostą prawdę, jednak nie do końca rozumie jej znaczenie. Każdy wie czym jest woda i jakie jest jej zastosowanie, nie każdy jednak dostrzega, jak ważny jest to surowiec z punktu widzenia rozwoju gospodarczego czy ogólnego rozwoju cywilizacji. Niestety nie wszystkie regiony świata zostały jednakowo obdarowane przez naturę, która również ulega ciągłym fluktuacjom. Zasoby wody na świecie stale się zmieniają, jedne regiony pustynnieją inne zyskują dostęp do nowych zasobów świeżej, słodkiej wody, co przekłada się na poprawę warunków życia i ogólny wzrost dobrobytu w określonej części świata. Warto przyjrzeć się tym zależnościom bliżej i w ten sposób zrozumieć znaczenie słodkiej wody, jako surowca strategicznego, bez którego rozwój nowoczesnej cywilizacji jest w praktyce niemożliwy.

W ostatnich latach, dokładnie 28 lipca 2010 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, zgodnie z którą dostęp do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych został uznany za jedno z fundamentalnych praw człowieka. Rzeczywistość jest jedna okrutna i stoi w sprzeczności z tak szlachetnymi ideałami. W związku z dynamicznym wzrostem liczby ludności świata i postępującą degradacją środowiska naturalnego, blisko miliard osób nie ma dziś wystarczającego dostępu do wody pitej, a trzy miliardy do podstawowych urządzeń sanitarnych. Z powodu skażenia wody codziennie umierają tysiące osób, głównie dzieci, a blisko 2mln osób rocznie umiera z powodu braku dostępu do sanitariatów.

Ograniczenia w dostępie do czystej wody to nie tylko przyczyna chorób i zgonów, to także ogólne obniżenie jakości życia w danym regionie i jego degradacja ekonomiczna. Zakłada się, że z powodu niedoborów wody pitnej miliony dzieci zaniedbuje edukację – dzieci pomagają swoim matkom nosić wodę ze źródeł oddalonych od domostw niejednokrotnie o dziesiątki kilometrów. W ten sposób zaprzepaszczają szansę na rozwój indywidualny i od razu stają na straconej pozycji w wyścigu o lepszy start życiowy.

Niedobory wody to także zmniejszenie plonów, co w bezpośredni sposób skutkuje okresami głodu, który zbiera krwawe żniwo zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci. Warto pamiętać, że gospodarki biednych krajów bazują na rolnictwie, a tym samym okresowe susze stają się przyczyną zapaści ekonomicznej całych społeczności.

Problemy z dostępem do wody pitnej mają tylko niektóre regiony świata. Co ciekawe, większość z nich cechuje się wyjątkowo słabym rozwojem gospodarczym, a stopa życia w tych krajach od wielu lat pozostaje na niezmiennie niskim poziomie. Doskonałym tego przykładem jest pas krajów Afryki Saharyjskiej. W tych krajach żyje blisko 400mln osób, które nie mają stałego dostępu do czystej wody pitnej. Z problemem dostępu do wody pitnej boryka się również spora grupa państw azjatyckich, zwłaszcza tych leżących w Azji Centralnej. Tereny byłego Związku Radzieckiego pustynnieją. Przykładem może być zanikające Jezioro Aralskie, którego powierzchnia skurczyła się na przestrzeni ostatnich lat o około 50tyś km2. Przez brak dostępu do słodkiej wody cierpi rolnictwo regionu, a spora część terytoriów takich państw jak Turkmenistan nie nadaje się już do zamieszkania.

Brak dostępu do czystej wody pitnej odnosi się również do państw, w których wody nie brakuje. Przykładem są Indie, w których czysta woda jest towarem luksusowym i deficytowym. W New Delhi litr wody dobrej jakości u prywatnych dostawców kosztuje kilkaset razy więcej niż wynosi jej oficjalna-państwowa cena. Problemy z wodą pitną mają nawet te kraje, które dysponują największymi jej zasobami, czyli państwa Ameryki Południowej, w której znajduje się około 65% ogólnoświatowych zasobów słodkiej wody, a żyje tylko 7% światowej populacji. W tym przypadku problemy z dostępnością do czystej wody pitnej wynikają przede wszystkim z prywatyzacji i złego zarządzania jej zasobami. Dla przykładu, woda w systemie wodociągowym w Meksyku jest tak złej jakości, że praktycznie nikt nie używa jej do celów konsumpcyjnych. Meksyk to obecnie kraj, w którym sprzedaje się największe ilości wody butelkowanej na świecie! Kiepski dostęp do kanalizacji mają takie kraje jak Wenezuela czy Boliwia. W tym ostatnim państwie do kanalizacji podłączonych jest zaledwie 25% domów. Taki stan rzeczy wpływa na zanieczyszczenie dostępnych zasobów wody pitnej i tym samym na ograniczenie ich przydatności do spożycia.

Większość Polaków nie ma świadomości, że nasz kraj jest jednym z najbardziej suchych krajów Europy. Co prawda bezpośrednio nie odczuwamy niedoborów wody nawet w czasie największych letnich upałów, ale okresowe susze przynoszą olbrzymie starty polskiemu rolnictwu. Dziś Polska jest krajem z mniejszą ilością wody niż gorąca Hiszpania, która wielu z nas wydaje się krajem niemal pozbawionym wody. Zasoby wody w Polsce porównywalne są z zasobami wody w Egipcie, w którym prócz pasa zieleni wyznaczanego przez deltę Nilu praktycznie nie ma żadnej roślinności. Według statystyk, ilość wody słodkiej przypadającej na statystycznego Polaka to zaledwie około 1500m3 na rok przy średniej europejskiej 4500m3 na rok. Do dramatycznie mało!

Obecnie nasz kraj prowadzi intensywne prace, których celem jest zwiększenie ilości dostępnej wody pitnej i poprawa jej jakości. W tym celu budowane są zbiorniki retencyjne i nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Warto jednak pamiętać, że taki program wymaga czasu i olbrzymich nakładów pieniędzy. Szanujmy zatem wodę, bo jak się okazuje, jest ona niezwykle cenna.

Formularz kontaktowy

logo_astaldi
logo_atal
logo_gulermak
logo_Hochtief
logo_hydrobudowa
logo_mpwik
Previous Next Play Pause
Powierzchnie, które mają zdolność do odpychania cząsteczek wody nazywamy powierzchniami hydrofobowymi. Nauka poznaje coraz więcej materiałów o tej...

Czytaj więcej...

Bez wody nie ma życia. Większość z nas zna tę prostą prawdę, jednak nie do końca rozumie jej znaczenie. Każdy wie czym jest woda i jakie jest jej zastosowanie, nie...

Czytaj więcej...

Nie od dziś wiadomo, że rośliny to zielone płuca Ziemi, które pochłaniają dwutlenek węgla i przetwarzają go na tlen. Od pewnego czasu rośliny wykorzystywane są...

Czytaj więcej...

Społeczność

soc1

Informacje